Privacy Policy

Last updated: May 4th, 2023

Vesta Global Danışmanlık olarak, web sitelerimizi (“Site”), kullanımınız veyaziyaretiniz sırasında sizlerin deneyimini geliştirmek için çerezler, pikseller,GIFler vb. birtakım teknolojilerden (“Çerezler”) faydalanmaktayız.

Buteknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(“Kanun”) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekildegerçekleştirilmektedir.

İşbuİnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni’nin (“Aydınlatma Metni”) amacı, Site’ninkullanımı esnasında kullanılmakta olan Çerezler ve kişisel verilerinişlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermektir. İşbu Aydınlatma Metni’ndeSite’de hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezlerinasıl kontrol edebileceğinizi sizlere açıklamak istiyoruz.

Vesta Global olarak Site’de kullandığımız Çerezler’i kullanmaktanvazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veyasitemize ve uygulamamızda yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla işbuAydınlatma Metni hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklıtutarız.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişiselverileriniz, internet sitemizi ziyaretiniz kapsamında elektronik ortamdaÇerezler yoluyla Şirketimiz’in meşru menfaatine yönelik hukuki sebebe dayalıolarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6.maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamındaişbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla da işlenebilmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Vesta Global olarak, Aydınlatma Metni kapsamındaki kişisel verileriniziyukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak vemevzuata uygun şekilde tedarikçilerimizle veya kanunen yetkili kamukurumlarıyla paylaşabiliriz.

Sitemizde ve Uygulamamızda Kullanılan Çerezler

Site’desadece zorunlu çerezler kullanılmaktadır. Bu çerezlerin kullanımı Site’nindoğru biçimde çalışması için zorunludur.

Çerezlerin Kullanımı Nasıl Kontrol Edilebilir?

Çerezve benzeri teknolojilerin kullanımı konusunda ziyaretçilerimizin tercihleribizler için esastır. Buna karşın, Site’nin çalışması için zorunlu olanÇerezler’in kullanılması gerekmektedir. Ek olarak bazı çerezlerin kapatılmasıhalinde Site’nin birtakım işlevlerinin kısmen ya da tamamen çalışmayabileceğinihatırlatmak isteriz.

Site’dekullanılan çerezlere dair tercihlerinizi ne şekilde yönetebileceğinize ilişkinbilgiler aşağıdaki gibidir:

Ziyaretçiler,Site’yi görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek Çerezler’e ilişkintercihlerini kişiselleştirme imkanına sahiptir. Eğer kullanılmakta olantarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden Çerezler’e ilişkintercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkanlaragöre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin Çerezler’inkullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etmeveya sadece bazı çerezleri devre bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır.

Bukonudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişiklik göstermekle birlikte,genel açıklamaya https://www.aboutcookies.org adresinden ulaşmak mümkündür.Çerezler’e ilişkin tercihlerin, ziyaretçinin Site’ye erişim sağladığı her bircihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir.